Turisme sostenible

Les Reserves de la Biosfera són territoris certificats que tenen l’objectiu d’harmonitzar la conservació de la diversitat biològica i cultural amb el desenvolupament econòmic i social. Al maig de 2013, les Terres de l’Ebre van ser declarades Reserva de la Biosfera per la UNESCO, gràcies a la seva riquesa paisatgística, a la representativitat dels seus ecosistemes mediterranis i al seu model de conservació de la biodiversitat. Un espai totes les característiques del turisme sostenible.

En termes de patrimoni natural, les Terres de l’Ebre disposen d’una reveladora quota de biodiversitat en l’entorn geogràfic. La seva situació, la combinació radical entre estructura i morfologia i la diversitat de formes de relleu expliquen la gran varietat de paisatges, d’hàbitats i la biodiversitat existent. En no gaire més de 30 quilòmetres, el territori passa de nivell del mar a relleus característics dels 1.500 metres d’altitud: de la plana deltaica a serres i altiplans d’interior, passant per cubetes tectòniques, i la vall i els dipòsits fluvials de l’Ebre.

logo-biosfera

El Parc Natural del Delta de l’Ebre forma part de la Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais Naturals Protegits (CETS), una iniciativa de la Federació EUROPARC que té com a objectiu global promoure el desenvolupament del turisme sostenible en els espais naturals protegits d’Europa.

EUROPARC-logo

Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l’activitat humana que s’hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació i evitar-ne el seu deteriorament.

Actualment a Catalunya existeixen 117 espais que estan declarats com Zones Especials de Conservació (ZEC) i 73 com a Zones de Protecció per a les Aus (ZEPA) (dades a 16 de desembre de 2019). On també hi trobem el Delta de l’Ebre.